Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szt. István

2008.06.03

Egyházalapítás

-          államalapítás à elengedhetetlen az Európához kötődés, a királyság és a kereszténység megerősítése à egyházszervezet kiépítése

-          István földadományokkal biztosítja az egyház működésének anyagi alapját

-          egyházakról való gondoskodás a tv.-ekben à tized bev.-e (a termés egytized részét az eh.-nak kell adományozni); annak előírása, hogy minden 10 falu építsen egy templomot à a tv.-ek erejének felhasználása arra, hogy a hit előírásait betartsák

A magyar egyházszervezet a XI. században

-          eh. élén: esztergomi érsek (à közvetlen kapcsolat a pápasággal)

-          érsek „alatt”: püspökök, alattuk: alsópapság (à később a köztük lévő kapcsolat biztosítására létrejönnek az esperességek is)

-          szerzetesrendek: bencések (à kolostor pl. Pannonhalmán à pannonhalmi főapát à közvetlenül kapcsolódnak a pápasághoz)

-          bizánci szertartású kolostorok alapítása (pl. veszprémvölgyi apácakolostor)

A vármegyerendszer

-          először az ország középső részén épül ki (a királyi hatalommal párh.-an)

-          a királyi vármegye különböző tulajdonú (kir.-i, eh.-i, magán-) ter.-ekre terjed ki, vezetőjét, az ispánt a király nevezi ki à az ispán bíráskodik, beszedi a kir.-i jövedelmeket (à ezek harmada őt illeti meg!), vezeti a megye haderejét

-          vármegyei szervezet vezetője: nádorispán (a kir.-i udvar bírája; a király után az első világi méltóság)

Az uralkodó és a magyar társadalom

-          királyi hatalom megalapozása: óriási földbirtokokkal

-          a fontos döntések előtt a király kikéri a királyi tanács (eh.-i és világi előkelők) véleményét

-          birtokadományok + tized à az egyházfők a vezetőréteghez tartoznak

-          törzsi vezetők (pl. Abák) + bevándorolt lovagok (pl. Hont, Pázmány) à világi nagybirtokos réteg kialakulása à törvényeiben István elismeri mind az öröklött, mind a szerzett birtokaik tulajdonjogát à nő a világi nagybirtokok aránya

-          középréteg: saját földbirtokkal rendelkező vitézek

-          földnélküli szabadok: vagy a peremter.-eken levő szabad földekre vándorolnak, vagy szabadságuk részleges feladásával egy nagybirtokos oltalmát választják

-          legfőbb választóvonal: szabadok és szolgák között

Külpolitika

-          békés törekvések (felesége: (Bajor) Gizella à nem kell támadástól tartani a szász uralkodóház részéről)

-          besenyők kisebb-nagyobb csoportjai folyamatosan bebocsátást kérnek à az uralkodók a peremter.-eken telepítik le őket, határvédelmi feladatokkal

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.