Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mo. 1945-48

2008.06.03

Felszabadulás és megszállás

-          1944-45: szovjetek „megjelenése” à összeomlik a közigazgatás, a pol.-i, gazd.-i és társ.-i rsz. is

-          1944. dec. 2.: Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megalapítása (Szeged; FKGP, SzDP, Nemzeti Parasztpárt, MKP, Polgári Demokrata Párt) à a pártok által kijelölt képviselőkből létrehozzák az Ideiglenes Nemzetgyűlést à dec. 21-i ülés (Debrecen) à Ideiglenes Nemzeti Kormány létrehozása (élén: Dálnoki Miklós Béla)

Az Ideiglenes Kormány intézkedései

-          1945. jan.: a fegyverszüneti egyezmény aláírása (Moszkva) à vállalások: visszavonulás az 1938 előtti (tehát a trianoni) határok mögé, a szövetségesek ellen viselt háború beszüntetése, hadüzenet küldése Németo.-nak, a szovjet megszállás összes költségének (!!) fedezése, jóvátétel fizetése à a Sz(övetséges) E(llenőrző) B(izottság) felügyeli a betartását

-          igazolóbizottságok felállítása a közig.-ban, ill. arra, hogy felülvizsgálják a fegyveres testületeknél dolgozók korábbi magatartását

-          szélsőjobboldali szervezetek feloszlatása

-          népbíróságok felállítása à háborús bűnösök elszámoltatása

-          1945. márc. 7.: földreformrendelet à a kisgazda politikusok túl radikálisnak ítélik, de a szovjetek sürgetik a földosztást à kárpótlás nélkül felosztják az összes 1000 holdnál nagyobb földter.-et, a nyilasok, a Volksbund-tagok, a háborús bűnösök birtokait; ebből az úri birtokosok 100, a paraszti birtokosok 200, a volt ellenálló birtokosok 300 holdat tarthatnak meg, a fennmaradó részt állami kártalanítás után felosztják; az egyházak birtoktestenként 100-100 holdat tarthatnak meg, kártérítést nem kapnak à a mezőgazd.-ból élők nagy többsége haszonélvezője a reformnak

Az 1945-ös választás és a koalíció

-          1945 nyarán elfogadott választójogi tv. à általános, egyenlő, titkos, nőkre is kiterjedő választójog

-          1945. nov. 4.-i választások à az FKGP a szavazatok több mint 57%-ával abszolút többséget szerez, a SZEB elnöke, Vorosilov marsall mégis ragaszkodik a koalíciós kormányzás fenntartásához à a Belügyminisztérium komm. irányítás alá kerül

-          1946. febr. 1.: második Magyar Közt. kikiáltása; közt. elnök: Tildy Zoltán, min. elnök: Nagy Ferenc

Újjáépítés és államosítás

-          1945: az ipari termelés a háború előtti szint kevesebb, mint harmadára csökkent; pengő teljes elértéktelenedése (à világtörténelem legnagyobb mértékű inflációja!) à 1946. aug. 1.: forint bevezetése à infláció megfékezése

-          gazdasági stabilizáció + állami irányítás fenntartása à 1946: szénbányák államosítása; további államosítások és a tervgazdálk. bev.-e à túlhaladja az FKGP által elfogadhatónak tartott beavatkozás mértékét

-          1947. hároméves terv bevezetése à jelentős fejlesztések előirányzása az iparban és a mezőgazd.-ban; azonban a végrehajtásakor arányeltolódás következik be a mezőgazd. rovására

-          mélyreható átalakulás a gazd. szerkezetében: a nehézipari termelés jelentős növekedése, a könnyűipari ágazatok visszaszorulása

A párizsi béke

-          1947. febr. 10.: a ~ aláírása à trianoni határok visszaállítása; megszűnik a SZEB és a megszállás – a szovjet csapatok azonban továbbra is Mo. ter.-én maradhatnak

„Szalámi-taktika”

-          kommunista vezetők célja: pol.-i vezetők megosztása à Baloldali Blokk (NP + SzDP) létrehozása à FKGP nyomás alá helyezése

-          1947. febr.: folytatódik az FKGP háttérbe szorítása; Kovács Bélának, a párt főtitkárának internálása; Nagy Ferenc (min. eln.) megzsarolása à 1947. máj. 30-án lemond

Az egypárti diktatúra kiépítése

-          Nagy Ferenc távozása után Dinnyés Lajos lesz a min. eln.; új választások kiírása

-          „kékcédulás” választások à a baloldal 3 pártja alig szerzi meg a voksok 45%-át (a Komm. Párt 22,3%-ot)

-          koalícióba kényszerített baloldal a kisgazdákkal együtt marad hatalmon

-          1948 tavasz: az SzDP-n belül fölénybe kerülnek a kommunistabarát erők à „jobboldali(bb)” vezetők kizárása a pártból

-          1948. jún. 12.: MKP + SzDP egyesülése à Magyar Dolgozók Pártja (pártelnök: Szakasits Árpád, pártfőtitkár: Rákosi M.)

-          1948. megindul a harc az egyházak megtörésére à Mindszenty József (magyar kat. egyházfő) őrizetbe vétele, koholt vádak alapján életfogytiglani börtönbüntetésre ítélése

-          1948 második fele: az ellenzéki pártok beszüntetik működésüket, a „szövetséges” pártok beolvadnak a (Magyar Függetlenségi) Népfrontba, ezzel elfogadva az MDP vezető szerepét à 1949 májusi választásokon a Népfront a szavazatok 96,3%-át kapja

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.