Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Középkori társ.-fejl.

2008.06.03

A tatárjárás után

 

-          IV. Béla lemond a királyi birtokáll. helyreállításáról és jelentős adományokat juttat híveinek à katonaállítás, várépítés à tömeges várépítés

-          számos település kap városi rangot à ezek így fallal vehetik körül magukat 

-          békés szövetségi viszonyra törekszik Haliccsal és Lengyelországgal

 

A bárók – A familiaritás

 

-          IV. Béla uralkodásának utolsó évei: harc fiával, Istvánnal à bárók megerősödése

-          egyes családok hatalmas, egybefüggő területek urai lesznek à a befolyásuk alá került ter.-ek kisebb birtokosaiból szervezik meg uradalmaik irányítását, fegyveres kíséretük, bandériumaik tisztjeit à „familiaritás”

-          a familiáris a birtokát a királytól kapja, nem az urától à az úr és familiáris viszonya lazább, nem öröklődik

 

A nemesi vármegye kialakulása

 

-          kiszolgáltatott helyzetbe kerülő serviensek à király engedélyével szolgabírát választhatnak à új közig.-i egység: nemesi vármegye: élén a király által kinevezett főispán áll

-          1276-es tv.-ek: „serviensek” à „nemesek”

-          nemesi megye megerősödése

-          nemesség = serviensek + várjobbágyok

 

A jogilag egységes jobbágyság kialakulása

 

-          növekszik a munkaerő értéke à a földbirtokosok a munkásokért több évi adómentességet, szabad költözést ajánlanak fel

-          betelepülő hospesek erősítik a jobbágyság helyzetének megszilárdítását

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.