Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ipari forr.-ak

2008.06.03

Az első ipari forradalom

 

-          A közlekedés forradalma

-          Gazdasági fejlődés à nagy tömegű áru szállítására alkalmas közlekedési hálózatra van szükség à ezt eddig csak vízen tudták megvalósítani à gőzgép (Fulton, 1807) elsősorban vízen való alkalmazása

-          Gőz hasznosítása a szföldön is à gőzmozdony (Stephenson, 1825) à Angliában hatalmas lendületet vesz a vasútépítés, hamarosan Európában is tért hódít

-          Vasút jelentősége: közlekedés gyorsabbá válik, csökken az utazási idő, nagy tömegű árut lehet a szárazföldön szállítani, új területek kapcsolhatók be a kereskedelembe à vas- és gépipar fejlődése

-          A hírközlés forradalma

-          Optikai távíró (XVIII. sz.) továbbfejlesztése à elektromos jelek (Morse, 1832) továbbítása à hamarosan kábel köti össze Nagy-Britanniát és az USÁ-t

-          A nehézipar fellendülése

-          Gyors ütemű vasútépítés à nő a szén és vas iránti igény

-          Mozdonyok, sínek nagyipari előállítása; textilipari és mezőgazd.-i gépgyárt. à szerszámipar forradalmasítása à megjelennek a szerszámgépek

-          Fejlődés à szabványosítás

-          Demográfiai robbanás

-          XVIII. sz.: Anglia népessége ugrásszerűen nő (mezőgazd.-i termelés növekedése, higiéniai viszonyok javulása, orv.tud. fejlődése) à ez továbbterjed Európa többi részére is, majd kelet felé

-          Városiasodás

-          Népesség gyors növekedése à mezőgazd.-i átalakulás

-          Növekvő + a mezőgazd.-ban feleslegessé váló népesség à kivándorlás VAGY a fejlődő városokban való letelepedés

-          Iparvidékek à új városok à nagyszámú népesség együttélése

-          Városiasodás à új problémák (ivóvízellátás, csatornázás, közlekedés, szemétszállítás, kórházak stb.) à városszerk. átalakul à különálló negyedek létrejötte (igazgatási, pü.-i, keresk.-i, lakó- és ipari övezetek) à szegregáció (a különböző jövedelmű népesség elkülönülve él)

-          Az életkörülmények változása

-          Átalakul az embereket körülvevő világ à a különböző társ.-i rétegek másképp élik meg a változásokat à arisztokrácia tud élni a lehetőségeivel, megnő a középrétegek létszáma, újítások javítják az életkörülményeiket

-          Alsóbb néprétegek helyzete rosszabb (a parasztok tömegével hagynak fel a mezőgazd.-i termeléssel à faluról városra költöznek à idegen életforma, új környezet)

-          Vállalkozóknak növelniük kell vállalkozásuk versenyképességét (jövedelmezőségét) à bérköltségek leszorítása à embertelen munkakörülmények, nők és gyermekek dolgoztatása

 

 

 

 

 

 

A második ipari forradalom

 

-          Új jelenségek a gazdaságban

-          XIX. sz. második fele: ipari forr. új szakasza Európában és Észak-Amerikában

-          Század közepe: gyorsabbá válik a fejlődés à előtérbe kerülő sajátosságok à elnevezés: „második” ipari forr.

-          Új tud.-os eredmények à további fejlődés à fejlesztések, új iparágak à óriási befektetésigény à hatalmas tőkebefektetések

-          Vas- és acélipar

-          Alapvető energiaforrás: szén; jellemző alapanyag: vas à egyre inkább az acél veszi át a helyét à kohók (Bessemer, Thomas, Martin)

-          Az elektromosság

-          Gőzgép fejlődése

-          Elektromos áram ipari felhasználásának megkezdése à elsősorban a világítás forradalmasítása (Edison)

-          Villamosmotor használata a gőzgép helyett à szakaszos működtetés, kisebb gépekbe való beépíthetőség à az emberi erő felváltása

-          Áramszállítás: elektromos vezetékeken à elektromos árammal működő gépek alkalmazása számos ter.-en à XIX. sz. vége: vízierőművek építése

-          ~ à hírközlés gyors ütemű fejlődése à világgazd. kialakulásának serkentése

-          Telefon (Bell, 1876), drótnélküli távíró (Marconi, XIX. sz. vége) feltalálása

-          A robbanómotor

-          Új megoldások keresése à ~ megalkotása (XIX. sz. vége)

-          Térnyerése: közlekedésben (autó révén) à autógyártás a korszak kiemelkedő iparágává válik à Ford T-modellek futószalagszerű gyártása

-          Könnyű ~ à repülés à léghajók + repülőgépek à repülők nyernek tért

-          Vegyipar

-          Új felismerések a kémia területén

-          Robbanómotorok üzemanyag-szükséglete à kőolajbányászat à petrolkémia (à benzin + gázolaj)

-          Mezőgazdaság

-          Robbanómotor elterjedése à traktor megj. à a legnehezebb mezőgazd.-i munkákat is gépesíteni lehet

-          Vegyipar à műtrágya alkalmazása à termésátlagok nőnek, a fejlett országokban a mezőgazd.-i népesség száma nagyságrendekkel csökken

-          A hadiipar

-          Nobel: dinamit à nitroglicerin ismertté válik

-          Acél- és gépipar újításai à ismétlő- és sorozatvető fegyverek elterjedése à tűzerő jelentős növelése

-          A monopóliumok

-          Óriási beruházások à ipari és banktőke összeolvadása (~ finánctőke) à monopolkapitalizmus kialakulása

Felerősödő tőkekivitel à ipari forr. terjedése, fejletlenebb régiók felzárkózatása

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

sajodani.extra.hu

(Sajó Dániel, 2009.02.01 20:32)

Jók a kidolgozásaid! Kösz, hogy közzé tetted!