Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A magyar gazd. a dualizmusban

2008.06.03

Európa leghosszabb gátrendszere

-          A folyók az Alföldre futnak à gyakori árvizek à XVII. sz.-tól kezdve lecsapolások à az 1840-es évektől felgyorsul a folyamat à 1890-ig több ezer km hosszú gát emelése à a folyók hajózhatóvá válnak, jelentős ter.-eket lehet bevonni a mzőgazd.-i termelésbe

-          Gátépítés: kézi erővel, ásólapáttal, talicskával (kubikusok)

A mezőgazdaság

-          Gabonakonjuktúra (1870-es évek közepéig ez a fő kiviteli cikk; jelentős bevétel származik belőle) à ’70-es évek: világválság + amerikai búza megjelenése à nehezedik az értékesítés à magyar gazd. részben a gyümölcs- és szőlőtermesztés ill. állattenyésztés felé fordul, és védi a közös védvám (1882) à osztrák piac felveszi a termékeket

-          Új eljárások bevezetése, gépesítés (nagybirtokosoknál főleg) à cséplőgépek, vasekék, vasboronák használata

-          Kapásnövények (burgonya, kukorica) term.-e

-          Nyomásos rsz. à vetésforgó à nő a bevetett ter. nagysága

Európai szintű vasúthálózat

-          vasútépítés à gabonatermő ter.-ek, hadászati célok, új nyersanyagforrások figyelembevétele

-          kamatbiztosítási tv. à vasútépítés támogatása (a befektetőknek akkor is biztosított a nyereség, ha a vállalkozás veszteséges) à Magyarország felzárkóztatása

-          MÁV létrehozása à növelhető a közl. színvonala à a magyar gazd. számára kedvező tarifapolitika bevezetése àXIX-XX. sz. fordulójára a magyar vasúthálózat nyugati szintűvé válik

Iparfejlesztés

-          ’50-es évektől leggyorsabban az élelmiszeripar fejlődik; legjelentősebb ágazat: malomipar à a világ élvonalába kerül (Mechwart-féle hengerszék)

-          Gőzgép térhódítása à széntermelés megugrik

-          Vaskohászati centrumok à borsodi (magyar érdekeltségű) ill. szörényi (francia és osztrák érdekeltségű) iparvidékek

-          Magyar ipar megkésett fejlődése à legújabb találmányok alkalmazása à magas termelékenység

-          Adókedvezmények, a Monarchia egész piacának szabaddá tétele à magyar ipar felfutása

Hitelszervezet

-          Fellendülés à külföldi tőkebeáramlást igényel (főleg Ausztriából) à elsősorban bankok révén, hitelként kerül Mo.-ra à évről évre folyamatosan emelkedik a behozott tőke mennyisége à évről évre nő a hazai tőke aránya

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.