Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A középkori város

2008.06.03

A mezőgazdaság fellendülése

-          XI-XII. sz.: a mezőgazd.-i fejl. kiteljesedése

-          népességszám emelkedése à Európa lakossága a XI.-től a XIII. sz.-ig majdnem kétszeresére emelkedik à vándorlások à lakatlan ter.-ek birtokbavétele; tömeges vándorlás Közép-Európa szabad földjei felé

A városi önkormányzat

-          mezőgazd.-i áruterm. à felesleg à pénzforgalom újbóli megjelenése à városok kialakulása

-          polgár: szabad ember, minden megkötés nélkül rendelkezthet tulajdionával

-          ~ à szabad bíróválasztás és bíráskodás, saját adószedés (egy összegben való adózás), saját igazgatás, szabad plébánosválasztás

-          távolsági kereskedők közösségszervezése à gildék à személyi és árubiztonság megteremtése

-          kereskedők + kézművesek érdekvédő szervezetei à kommunák

-          város: fallal körülvett, rendszerint sikátorokból álló, csatornázatlan ter. à járványok, betegségek à magas halandóság

-          városvezetés: főbíró v. polgármester + városi tanács (szenátus) à a patríciusok (ált. vagyonos távolsági kereskedők) tartják kezükben

-          polgárság: házzal és műhellyel rendelkező iparosok

-          céhek: a mesterek szakmánkénti tömörülése à érdekvédelmi szervezet à piacszabályozás (minőség, mennyiség meghat. à a felvevőképességre való tekintet nélkül mindenki megéljen); iparűzők számának korlátozása; kontárok üldözése

-          plebs: polgárjoggal nem rendelkezők à alkalmi munkákból élnek meg

-          a városi levegő szabaddá teszà a jobbágyok a városban eltöltött egy év és egy nap után szabadok

Az ipar fellendülése

-          árutermelés, pénzgazdálk. kibontakozása à technikai fellendülés

-          vízi energia alkalmazása à (vízi)malmok sok területen való alkalmazása (gabonaőrlés, fafűrészelés, kovácsok fújtatóinak/kalapácsainak hajtása; kallómalom à posztótömörítés)

-          XIII. sz.: szélmalom, lábítós szövőszék, rokka (à fonás megkönnyítése) elterjedése

Kereskedelmi útvonalak

-          kezdetleges közlekedés à távolsági keresk.: luxuscikkek szállítása vízen

-          keleti fűszerek és iparcikkek Nyugat-Európába à Keletre nemesfémek, iparcikkek szállítása

-          jelentős keresk.-i útvonal kialakulása a Balti- és az Északi-tengeren à Keletről: hering, prémek, gabona, viasz, borostyán + egyéb nyersanyag; Nyugatról: iparcikkek (posztó, fegyverek, szerszámok), bor, délről beszerzett keleti áruk à észak-német és flandriai városok uralják ezt az útvonalat à Hanza-szöv. (1611)

-          szárazföldi összeköttetés a Levantei- és a Hanza-keresk. között à Champagne vásárain „találkoznak”

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.