Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


19. sz.-i eszmék

2008.06.03

Liberalizmus

-          XIX. sz. második fele: már nem számít forradalmi eszmének

-          a gazdaság és az egyén szabadságának korlátozását elítélik à komoly probléma a polgári állam kiépülése

-          új célkitűzés: jóléti állam létrehozása (az állam közreműködésével)

 

Konzervativizmus

-          az alapvető elveken nem kell változtatni à ~ megerősödése

-          megújulás: a társ.-i feszültségek enyhítése állami szociálpolitikával oldható meg

 

à tompulnak a két irányzat közti különbségek

 

Nacionalizmus

-          lazul a ~ kötődése a liberalizmushoz (és a szabadságjogok kiterjesztéséhez)

-          erőszakosabbá válás: a soknemzetiségű országok többségi népei elnyomják a nemzetiségi törekvéseket à az elnyomott nemzetiségek egyre erőszakosabban törekszenek az irredenta (= az összes, nemzetiségük által lakott terület egyesítése) megvalósítására

-          a nagyhatalmi ~ erői nyíltan, a felsőbbrendűség nevében követelnek maguknak nagyobb teret (oroszok a Balkánt – pánszlávizmus, németek Közép Európát – pángermánizmus, franciák Elzász-Lotaringiát – revansizmus, angolok az egész világot – egoizmus J)

 

Revizionizmus

-          Nyugat-Európa: javuló életkörülmények, általános szavazati jog + szociális követelések lassú megvalósulása

-          munkásmozgalom: megerősödik a marxizmus revízióját célzó csoport

-          Eduard Bernstein à proletárdiktatúra helyett demokratikus szocializmus, társadalmi helyett vegyes (állami, szövetkezetei és magán-) tulajdon, erőszakos forradalom helyett békés átmenet

-          Internacionálén (forradalmi elveket valló pártok nemzetközi szervezete 1889-től) belüli irányzatok: revizionisták, centristák, forr.-i marxisták

-          az Internacionálé elítéli a ~t, de a nyugat-európai változások igazolják őket

 

Anarchizmus

-          a századfordulón erősödik

-          bajok legfőbb forrása az ~ szerint: a szabadságjogokat korlátozó állam

-          szocialista mozgalmakkal együtt halad, de mivel elítéli a proletárdiktatúrát, az Internacionálé kizárja

-          gyakorlatuk: terrorizmus (az anarchisták áldozatául esett pl. az orosz cár, az olasz király, az amerikai elnök)

 

Bolsevizmus

-          Oroszország: cárizmus alatt nyomorban élnek az emberek

-          Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspártban jelentős erőt képviselnek a forr.-i marxisták

-          1903-4-es kongresszus: a forr.-i szárny Lenin vezetésével többséget szerez à bolsevik = „többségi”, a valójában többségben levő centristák mensevikek, „kisebbség” 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.