Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1848-49 Mo.-n és Európában

2008.06.06

 

Az 1848-49-es magyar forradalom előzményei

-          1848. tavasz: európai forradalmi hullám („a népek tavasza”) (oka: rossz termésű évek egymásutánja, gabona- és burgonyavész, mélyülő ipari válság à európai szegénység kilátástalan helyzete)

o       párizsi forradalom (febr. 22.) à Lajos Fülöp rsz.-e összeomlik à köztársaság kikiáltása à új kormány (à helyet kapnak a munkásság képviselői is)

§         új választások Párizsban à mérsékeltebb programú kormány à nemzeti műhelyek (azok a helyek, ahol a munkanélküliek közmunkát végezhetnek) bezáratása à júniusi felkelés (a kormány a hadsereg segítségével leveri)

§         új köztársasági elnök: Louis Bonaparte à pol.-i rend megszilárdítása

o       1848. márc.: milánói felkelés à az osztrák helyőrség kiűzése  a városból à a felkelők megsegítésére a Szárd Királyság megtámadja a Habsburg Bir.-at à J. Radetzky vezetésével osztrák győzelem (július)

o       Rajna-menti és dél-németországi felkelések à célok: alkotmány, cenzúra eltörlése, egységes Németo. létrehozása à az uralkodók meghátrálnak, engedményeket adnak

o       márc. 13. bécsi forradalom kitörése à Metternich Angliába menekül

 

A magyar forradalom

-          márc. 13-i bécsi forradalom à kormány engedni kényszerül Kossuthnak (à felirati javaslata: kötelező örökváltság, közteherviselés, felelős kormány követelése)

-          márc. 15. a Fiatal Magyarország köre cselekvésre szánja el magát

o       Pilvax à Landerer à 12 pont + Nemzeti dal kinyomtatása

o       a pesti városi tanács is a fiatalok (Petőfi, Vasvári, Jókai stb.) mellé áll

o       Helytartótanács (Vár) à teljesítik a tüntetők kéréseit à Táncsics szabadon engedése

o       à felelős kormány kinevezése (élén: gr. Batthyány Lajos) à a többséget liberálisok alkotják

o       à áprilisi törvények (ápr. 11.) à polgári és alkotmányos Magyarország megszületése (rendi kiváltságok felszámolása, jobbágyfelszabadítás, Mo. államformája: alkotmányos monarchia)

 

Főbb hadmozdulatok, hadjáratok, katonai erőviszonyok

-          A szeptemberi fordulat

o       aug. 31. az uralkodó visszavonja az önálló magyar had- és pü.-minisztérium jogkörét à a magyar vezetés ezt nem fogadja el à Jellačić átlépi a magyar határt (szept. 11.) à az országgyűlés vállalja az önvédelmi harcot à újoncozás elrendelése, kormánybiztosok kiküldése; a parasztok megnyerése érdekében a szőlődézsma eltörlése; Országos Honvédelmi Bizottmány felállítása Kossuth vezetésével

-          Jellačić kudarca

o       magyar sereg vezetője: Móga János

o       folyamatos erősítés a magyarok számára

o       Jellačić katonáival szemben népfelkelés robban ki, amerre mennek à elvágják a horvátok utánpótlását

o       szept. 29. pákozdi győzelem à a horvátok visszavonulnak à a magyarok időt nyernek a felkészülésre

o       okt. 4. felosztják a magyar országgyűlést

o       okt. 30. schwechati vereség (Windisch-Grätz)

-          A birodalmi hadsereg támadása

o       Ferenc József decemberben általános támadást indít Magyarország ellen

o       Windisch-Grätz vs. Görgey Artúr a Duna mentén à Görgey visszavonul a túlerő elől, miközben az OHB próbál utánpótlást, katonát és felszerelést előteremteni

o       Kossuth és Görgey ellentéte: Görgey kerüli a döntő ütközetet, hogy a hadsereg megmaradjon, Kossuth viszont propagandacélokból (hogy fenntartsa az ogy. és az emberek lelkesedését) győzelmet követel

o       főváros kímélése à harc nélküli feladás (jan. 4.)

o       az ogy. dec.-ben a harc folytatása mellett dönt à a kormány és az ogy. Debrecenbe, a hadiipar Nagyváradra költözik

-          A felvidéki hadjárat

o       Görgey Vácon át a Felvidékre indul, hogy elvonja W-G. főerőit Debrecentől à W-G. „beugrik”, és jelentős erőket küld Görgey után

o       Görgey seregének értéke fokozatosan nő, febr. közepén egyesül Klapka és Damjanich seregeivel Kassán à jelentős erő W-G.-cel szemben

-          Erdély

o       főhadparancsnokság nyílt fellépése a magyar kormány ellen (okt. 18.) à a császári katonaság erre és a román határőrökre támaszkodva indít támadást a gyenge erdélyi magyar haderő ellen à Kolozsvár elfoglalása (nov. 17.) à székely népfelkelés à az ellenség nem képes az Alföldre kitörni

o       Józef Bem tábornok érkezése à ’49. márc. végéig kiveri az osztrák és orosz csapatokat Erdélyből; gyors hadmozdulatok, tüzérség alkalmazása, merész vállalkozások à óstiási veszteségek

-          A kápolnai vereség

o       Kossuth nem bízik Görgeyben à Henryk Dembiński kinevezése fővezérré à kápolnai vereség (febr. 26-27.) à politikai és katonai következménye:

-          olmützi alkotmány (márc. 4.) à Magyarország beolvasztása a centralizált birodalomba

-          honvéd főtiszti karon belüli ellentétek kiéleződése à Damjanich, Klapka és Görgey felmondják Dembińskinek az engedelmességet à Görgey kinevezése főparancsnokká (ideiglenesen)

-          A tavaszi hadjárat

o       új hadvezetés à új terv (a honvédség kerítse be az ellenséget és mérjen rá döntő csapást) à április folyamán a magyar sereg legyőzi a császári erőket J

-          A függetlenség kimondása

o       olmützi alkotmány (ld. fent!) à Függetlenségi Nyilatkozat (’49. ápr. 14.) à Habsburg-ház trónfosztása, Magyarország független állammá nyilvánítása à Kossuth külső támogatást remél, de mivel az európai hatalmi egyensúly egyik alapja a Habsburg Bir. (lenne), ez nem valósul meg; államfői poszt: kormányzó (Kossuth), kormányfő: Szemere Bertalan

o       máj. 21. Buda visszafoglalása à Ferenc József segítséget kér I. Miklóstól, aki be is jelenti hadai megindítását

 

 

 

 

 

A vereség

-          Kísérlet a megbékélésre

o       1849 tavasz: a magyarság és a nemzetiségek közti tárgyalások megkezdése

o       béketárgyalások a szerbekkel és a románokkal à nyelvhasználati engedmények, de elzárkózás a területi autonómia megadásától

o       júl. 14. megbékélési tervezet megszületése a románokkal à széles körű nyelvhasználat lehetővé tétele a közig.-ban és az okt.-ban, de: magyar államnyelv elismerése, területi autonómia megtagadása

-          Viták a haditervről

o       további sikerekhez a nagyhatalmak semlegességére lenne szükség, ez azonban lehetetlen à Görgey szerint az egyetlen megoldás az erők koncentrálása à kp.: Komárom à Kossuth elfogadja a tervet, de Perczel és Dembiński módosításával à az erők egyesítése Szegedtől délre történjen à hibás az elképzelés! (lehetőséget ad az osztrák és orosz erők egyesülésére, nincs a közelben erős központ, a ter. lakóinak jelentős része ellenséges érzelmű nemzetiségi)

-          A világosi fegyverletétel

o       sikertelen Görgey kísérlete az osztrák erők legyőzésére à nyomában az orosz sereggel több csatát vív, mire Aradra ér (aug. 9.)

o       Kossuth Dembińskit nevezi ki a délvidéki sereg parancsnokává à végzetes hiba, mivel D. Kossuth utasításával szemben Arad helyett Temesvárra vezényli a csapatokat à teljes vereség Haynautól à Kossuth lemond à aug. 13. világosi fegyverletétel (Görgey)

 

 

Az 1848-49-es forradalom nemzetközi következményei

-          1848-as forradalmak elbuknak, de átalakítják Európát

o       jobbágyság felszámolása

o       gazdaságot bénító akadályok felszámolása à ipari forradalom à munkahelyek számának növekedése, középrétegek és a tömegek életszínvonalának javulása à egyre kevesebb tömegmozgalom, forradalom

o       konfliktusok megoldása: kisebb helyi háborúk, diplomáciai tárgyalások

o       hideg fejjel gondolkodó reálpolitikusok veszik át az irányítást

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

247 Overnightpharmacy Com Elldemy

(EllUnsash, 2019.09.28 06:07)

Zithromax Pediatric Dosage Epocrates Generic Cialis Soft Buy Celexa Uk [url=http://cial40mg.com]cialis 5 mg[/url] Truvada Cialis Zollfrei Tadalafil Cialis Generico

Propecia De Por Vida Lesrhyday

(Lesrhyday, 2019.08.25 14:32)

Kamagra To You [url=http://kamagpills.com][/url] Clobetasol Buy Low Price buy accutane in canada Cialis Comprare In Farmacia

Questions withdrawal happen, excludes slides filling subcostal.

(udilamoker, 2019.05.24 02:47)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone 20mg[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone</a> tmt.mkhk.tetelek2008.eoldal.hu.zjj.mp http://mewkid.net/buy-prednisone/

In near-guarantee developmental implanted; bubbly medium.

(uhoxibek, 2019.05.24 01:20)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone 20 Mg <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> pmo.dbwb.tetelek2008.eoldal.hu.mks.yc http://mewkid.net/buy-prednisone/

Szentlőrinc

(Kövesi Noémi, 2009.11.06 15:37)

Köszi a töri tételeket nagyon sokat segített, két kisgyermek mellett!

Sárbogárd

(Baki Gabriella , 2009.05.26 09:37)

Nagyon jol kivan dolgozva nekem nagyon bejött ez az oldal és könnyen tudok tanulni köszi

seholország 4

(noname bella, 2009.03.15 17:39)

szar az egész!

Pécs

(KriS, 2009.03.08 15:01)

Nagyon megörültem, mikor rábukkantam erre a kis oldalra. Levelezős vagyok és munka mellett nem könnyű :( De legalább a törivel már biztos nem kell bajlódóm , most már csak tanulni kell :) Remélem hamar felraksz mindent! Előre is nagyon köszönöm!!! Királynő vagy :D

Debrecen

(Danó , 2008.09.18 12:46)

Köszi a Tételt sokat segített:):)