Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jókai

2008.06.03

Timár Mihály, Az arany ember főhőse

-          Jókai legárnyaltabb regényalakja à jelleme dinamikusan változik a cselekmény során à ártatlanság, bűnbeesés, bűnbánat, megtisztulás

-          foglalk.: hajós à éltető közege: a természet à a term.-i erőkkel szemben heroikusan védi meg embertársait, szemben az üzleti világgal, ahol képességeit mások ellen használja majd fel

-          két kísértésnek is ellenáll: 1) nem vesz el az orsovai vámosok megvesztegetésére szánt pénzből, 2) nem adja fel Ali Csorbadzsit à harmadik kísértésnek már enged: vizes búzából sütött kenyeret ad el; így talál rá a kincsekre is

-          karrierjének felívelése à erkölcsi süllyedés (pl. pü.-miniszter megvesztegetése, hogy tönkretegye Brazovics Athanázt)

-          Tíméából kikényszeríti, hogy hozzámenjen à a leány nem szereti à Timár féltékenységében Athalie-val tartatja szemmel; szeretőt tart, Noémit, akit szintén félrevezet

-          Krisztyánt Brazíliába küldi, remélve, hogy sárgalázat kap à jó híre egyre nő  (~ „Tíméa megmentője, aki felkarolta Brazovics Athalie-t és Krisztyánt”)

-          Teréza mama halála à válaszút elé kerül à válni próbál Timéától, de annak hűsége miatt kudarcot vall

-          Krisztyán visszatérése (szökése) à Timár elveszthet mindent à mégsem öli meg Tódort (ez újabb hazugságot szülne, hiszen mivel Krisztyán szökött gályarab, a világ Timárnak adna igazat) à Timár bűnhődésül öngyilkosságra készül à „aki bűnbánatot tart, kegyelmet kell, hogy kapjon” (Jókai szerint) à megmenekül a főhős

A cím értelemváltozásai

-          ~ szorosan összefüggnek Timár pályájával

-          az „arany ember” kifejezés először az orsovai vámfelügyelő levelében tűnik fel („Sógor! Ajánlom e levél átadóját különös figyelmedbe. Ez egy arany ember!”) à nem jószívűséget, nemeslelkűséget takar az „arany emberség”, hanem sötét ügyekre rávehető embert

-          látszat és valóság meghasonlása à a pancsovai kapitány nyomoz Csorbadzsi kincsei után, majd rájön, hogy Timár túljárt az eszén à(…) kegyetlenül felkacagott, s aztán megveregette Timár vállát. –Arany ember ön, biztos úr!

-          gazdag Timár à kivívja a megbecsülést, de csak tisztessége árán à önfelmentés („… kimondták rá, hogy hiszen ez egy arany ember!”)

-          lelepleződéstől való félelem à szorongás

-          Noémi megismerése à örökös rettegés („Az arany embernek hazudni kell, mindig hazudni.”)

-          vagyon és jó hír à megakadályozzák abban, hogy Noémivel új életet kezdjen a Senki szigetén (à Az arany ember amerikai kiadásának címe: Modern Midas)

-          Timár elszánja magát a fordulatra à új értelmet nyer a cím à a hős is, a metafora is „megtisztul”: „Timár Mihály most már az igaz ’arany ember’, midőn mindene veszendőben, midőn vagyona, becsülete, mint a polyva, a szélbe szórva.

-          a társ. azonban hazugságokba bonyolódva a káprázat rabja marad à Komáromban Krisztyán hulláját temetik el nagy pompával àAz ’arany ember’ száll alá a földbe.

 

 

 

A holdszimbólum

-          ~ Timár sorsfordító választásainak idején tűnik fel à Timár lelkiállapotának megjelenítése à „kivetítés”: az ember valamit a hangulatának megfelelően fog fel

-          első kísértéskor: „valami ferde képű hold világít alá

-          amikor Csorbadzsi rábízza titkait Timárra: vörös a hold az égen

-          válságba jutott Timár à a hold a lelkiismeret tükre („Rettenetes bűnhődés, hogy az ember mindig ott lásson az égen egy fénylő jelt, mely örökkön örökké első bűnét, elhibázott életének első végzetes botlását juttassa eszébe!”) à Noémi az elbeszélő szócsöve; ő az, aki megfogalmazza a hold és a főhős lelkiállapota közti összefüggést (Noémi szerint a holdat az öngyilkosok lelkei lakják, mivel hideg, élettelen, kiégett égitest)

-          bűnbánat à a hold „most már nem kísértő csillag, nem az öngyilkosok jégparadicsoma, hanem egy ismerős jó barát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.